Skip to content

Wonen op een Eiland

Historie, voorlopig plan en realisatie

Historie

Ruim honderd jaar lang heerste er een strikt regiem op het Lunette-eiland. Vanaf 1883 stond hier namelijk een jeugdgevangenis waar jonge gedetineerden hun straf uitzaten. In 2007 kwam daar een eind aan toen de gevangenis definitief haar deuren sloot. Het gebouw raakte in verval en tien jaar later werd een groot deel van het hoofdgebouw gesloopt. De vijf voormalige bewakerswoningen en de directeursvilla bleven overeind, werden verbouwd en opnieuw in gebruik genomen als woningen. Na jarenlange leegstand krijgt nu ook het hoofdgebouw en de rest van het eiland een nieuwe bestemming.

Nieuwe locatie voor wonen

Vier jaar geleden veranderde de Rijksoverheid het bestemmingsplan om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken. Vervolgens hebben wij, projectontwikkelaar BijOnt, de grond en de aanwezige bebouwing gekocht.

De eerste schetsen
Na een periode van plannen maken, overleggen met diverse gemeentelijke afdelingen, Welstand en Stedenbouw is het plan nu zover gereed dat we een inkijkje kunnen geven in de planvorming.

Wonen rond een hofje

Klik voor een vergroting

Situatieschets 1

Klik voor een vergroting

Situatieschets 2

Klik voor een vergroting

Plangebied

Klik voor een vergroting
Our Shop

De toekomstige bewoners zitten straks in een duurzame, comfortabele groene parel, midden in de stad.

Wonen op een eiland met veel groen

Behoud van karakteristieke waarden
In eerste instantie wilden we het hoofdgebouw volledig restaureren, maar het pand is in zo’n slechte staat, dat dat helaas niet mogelijk is. Om het aanzicht en de cultuur-historische waarde van het eiland te bewaren, laten we wel zoveel mogelijk van de originele bebouwing staan. Ook zorgen we ervoor dat de karakteristieke vorm van de lunette goed zichtbaar blijft.

9 appartementen en 20 woningen
In het voormalige hoofdgebouw komen negen appartementen. Daaromheen bouwen we twintig gezinswoningen. Met de ligging van de woningen gaan we de vorm van de voormalige lunette benadrukken. Dat doen we door de achterzijde van deze woningen in lijn te brengen met het omliggende water.
Wonen op dit eiland betekent niet alleen een waterrijke woonomgeving,
maar ook een groene. Het binnenhof, waar de woningen omheen komen te
staan, wordt parkachtig aangelegd. De woningen zijn bovendien Bijna Energieneutraal (BENG): er is geen gasaansluiting, ze zijn goed geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen.

Ook aan praktisch gemak is gedacht. Elke woning krijgt voldoende eigen parkeergelegenheid.

De planning

Op dit moment ligt het nieuwe bestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis van Zutphen. Na goedkeuring daarvan starten wij met het aanvragen van de omgevingsvergunning en het verder gereedmaken van de stukken ten behoeve van de verkoop. Wij verwachten dat de woningen in februari/maart 2022 via de makelaar in de verkoop gaan en dat we de eerste woningen eind 2023 kunnen opleveren.