Skip to content

“Als ik hier druk,
doet het daar pijn”

Bijna iedereen in de zorg kent die uitspraak. Omdat het zo herkenbaar is? Juist in de zorg kunnen knelpunten op een specifiek gebied zo acuut worden dat de patiëntenzorg eronder lijdt. Maar de oplossing is wellicht dichterbij dan u denkt. Met een goede analyse. En met data.

Toveren met data kan écht.

De bijzondere rol van data

De knelpunten in de organisatie kunnen verschillende zijn.
Vaak ontstaan er problemen als een patiënt te vaak terug moet komen door onduidelijkheden – in de diagnose bijvoorbeeld. Of als patiënten-doorstroming stagneert omdat uitslagen te lang op zich laten wachten.
Ook komt het voor dat diagnoses te laat of onvolledig worden gesteld.
Daarnaast kost de verslaglegging te veel van de toch al kostbare tijd.
En dan dat onderzoek, waar zoveel van wordt verwacht. Dat werkelijk een doorbraak kan betekenen voor een specifieke groep patiënten. Is het wel goed opgezet? Het loopt vast.  
Het ICT-traject stagneert, en de informatie die nú nodig is, is niet voorhanden.

Al deze problemen zijn oplosbaar. En snel. Met de juiste dataset, met een app, met AI.
 
6343f6dd23cadd80de4c4953_image-feature-03-tech-ui-kit
mri-1200
Efficiency door gerichte informatievoorziening
Datasets die helpen bij betere en snellere diagnoses - innovatie in de patientenzorg
Adequate inzet van AI

Toveren met data kan écht.

Het lijkt een mirakel, maar de op basis van grondige analyses ontworpen dataverzamelingen kunnen antwoord geven op heel  lastige vraagstukken, de eerste stap op weg naar de oplossing. Plan eens een kennismakings-gesprek met econometrist en Data/AI Impact Engineer Marcel van der Kuil. Er is meer mogelijk dan u denkt. Waar nodig schakelt Marcel van der Kuil materiedeskundigen in voor specifieke deelgebieden.